مزایای درمان با لیزر نسبت به جراحی با تیغ یا چاقو (سنتی)


 • عدم ابتلا به بیماریهای ویروسی
 • جراحی تقریبا بدون درد بوده و معمولا خونریزی ندارد
 • عدم مبتلا شدن به بیماری آمبولی پس از جراحی با لیزر
 • بدون نیاز به بیهوشی وبا استفاده از بی حسی موضعی انجام می‌گیرد
 • این نوع از جراحی بدون نیاز به بستری شدن و بصورت سرپایی انجام میگیرد
 • دوره نقاهت بسیار کوتاه:یعنی بعد از جراحی با لیزر بیمار میتواند بلافاصله به زندگی عادی خود برگردد
 • عدم نیاز به پانسمان درجراحی: با چاقو نیازمند پانسمان کردن محل جراحی میباشد ولی در این روش اکثرا نیازی به پانسمان نیست
 • جلوگیری از عدم کنترل دفع مدفوع در جراحی با چاقو ممکن است بعد از عمل جراحی بیمار کنترل خود را در دفع مدفوع از دست بدهد ولی در جراحی لیزر این مورد به حداقل خواهد رسید
 • پایین بودن هزینه جراحی با لیزر:در واقع در نگاه ابتدایی به نظر می رسد هزینه جراحی با چاقو کمتر می باشد در صورتیکه ممکن است هزینه جراحی با چاقو به گرانی عوارض جانبی، درد های بیشتر، و استراحت طولانی تر نسبت به لیزر بی انجامد

   No viral diseases The surgery is almost painless and usually does not bleed Do not develop embolism after laser surgery It is performed without the need for anesthesia and using local anesthesia This type of surgery is performed on an outpatient basis without the need for hospitalization Very short recovery period: that is, after laser surgery, the patient can return to normal life immediately. No need for dressing in surgery: It is necessary to dress the surgical site with a knife, but in this method, most of the time there is no need for dressing. Avoiding stool control in knife surgery The patient may lose control of stool after surgery, but this will be minimized in laser surgery. Low cost of laser surgery: In fact, at first glance, the cost of knife surgery seems to be lower, while the cost of knife surgery may lead to more expensive side effects, more pain, and longer rest than laser surgery.